citaten van kunstenaars

Enkele citaten die ik mooi vind. Voor mij zijn dit geen dogma's maar herkenningen.
Iedereen wil de schilderkunst begrijpen! Waarom ook niet het gezang van de vogels? Waarom houden wij van bloemen, de nacht, al wat ons omringt zonder te vragen wat het betekent?. 
Pablo Picasso
Er zit meer kracht in weinig vertellen dan in veel vertellen. 
Mark Rothko
Wanneer ik in mijn schilderij ben, ben ik me niet bewust van wat ik doe. Het is pas na een soort 'kennismakings'fase dat ik zie waarmee ik bezig ben. 
Jackson Pollock
Schilderen is een zijnstoestand. Schilderen is jezelf ontdekken. Elke echte schilder schildert wat hij is.
Jackson Pollock
Al wat belangrijk is in de kunst ligt voorbij de woorden. 
Georges Braque
Stijl is bedrog. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de Grieken zich achter hun zuilen verborgen. Het was een gruwelijk idee van Theo van Doesburg en Mondriaan om te proberen een stijl te forceren.Het idee van een ordening kan alleen maar van boven komen. In mijn ogen is ordening altijd verordonneerd en dat is een beperking. 
 Willem de Kooning
Alles van waarde is weerloos.
Lucebert
Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar.
Paul Klee
De kleur is een middel om het licht uit te drukken; niet zo zeer het natuurkundige fenomeen, maar veel meer het licht zoals het werkelijk bestaat: in het hoofd van de kunstenaar. 
Henri Matisse
Ik schilder hele grote schilderijen. Ik realiseer me dat historisch gezien de functie van het schilderen van grote schilderijen iets heel groots en pompeus is. De reden waarom ik ze toch schilder -ik denk dat dit ook slaat op de andere schilders die ik ken - is juist dat ik erg intiem en menselijk wil zijn. Als je een klein schilderij schildert plaats je jezelf buiten je eigen ervaring. Alsof je op een ervaring neerkijkt met een 'verklein'-glas. Als je echter een groot schilderij schildert zit je er midden in. Het is niet iets wat jij kan bepalen. 
Mark Rothko
Het idee dat de natuur chaotisch zou zijn en dat de kunstenaar daar orde in brengt is een heel absurd idee, naar mijn mening. Het maximale wat we kunnen hopen is dat we enige orde in onszelf aanbrengen. Wanneer een mens zijn akker op het juiste moment ploegt, betekent het dat, en verder niets. Voor zover we iets begrijpen van het universum - als het al te begrijpen is - moet ons doen en laten voor zichzelf verlangen naar een zekere orde, maar vanuit het gezichtspunt van het universum moeten het wel heel grotesk lijken.
 Willem de Kooning

 Als ik iets schep vanuit het hart dan werkt bijna alles; vanuit het hoofd bijna niks. Marc Chagall